A kocka tulajdonképpen egy szabályos poliéder, melynek minden oldala négyzet. Akik ismerik a téglatest fogalmát, azok biztosan tudják, hogy ez is egy téglatest, mégpedig olyan, amelynek minden éle egyenlő.

A kocka tulajdonságai

Szedjük röviden pontokba, hogy mik azok a legfontosabb állítások, melyeket egy felelet során tudnod kell felsorolni a kockával kapcsolatban.

  • 8 csúcsa van
  • 6 lapja van, melyek egybevágóak
  • 12 éle van, melyek egyenlő hosszúak
  • minden éle egyenlő
  • minden lapszöge egyenlő
  • minden élszöge egyenlő
  • rendelkezik köré írható gömbbel
  • rendelkezik beírt gömbbel

A kocka lapátlójának és testátlójának hossza

A kocka lapátlójának hossza, valamint testátlójának hossza könnyedén kiszámítható az élhossz függvényében. Ha felírjuk a Pitagorasz-tételt, akkor az alábbi összefüggések lelhetők fel:

A kocka térfogata

Egy kocka térfogatát az oldalhosszak szorzataként adhatjuk meg. Ha a kocka élhossza a, akkor a térfogat az alábbi képlettel számítható ki:

Lehetséges, hogy éppen nem ismert a kocka élhossza, hanem csupán a lapátló, vagy pedig a testátló hossza. Ez esetben a kocka térfogata kiszámolható ezeknek is a függvényében, anélkül, hogy az élhosszt meghatároznánk, az alábbi képletek segítségével:


A kocka felszíne

A kocka felszínét úgy adhatjuk meg, hogy a felületét határoló hat lapjának területösszegét vesszük. Mivel a kockát hat darab egybevágó négyzet határolja, ezért elegendő, ha a határoló négyzetek területét felszorozzuk hattal.

Szintén előfordulhat, hogy csupán a kocka lapátlójának vagy testátlójának hossza adott. Ez esetben a helyes képletek az alábbiak – az élhossz felhasználása nélkül:


A kocka beírt és köré írható gömbjének a sugara

A kocka egy olyan poliéder, amely rendelkezik beírt és köréírható gömbbel. Ha ismerjük a kocka oldalhosszúságát, akkor könnyedén kifejezhetjük ezen értékeket az oldalhossz függvényében. Az alábbi számító képleteket használhatjuk:


Hány szimmetriasíkja van egy kockának?

Azt mindenki tudja, hogy a kocka középpontosan szimmetrikus poliéder, hiszen a testátlói metszéspontja által meghatározott pont körül középpontosan szimmetrikus. Azonban felmerül a kérdés: mégis hány szimmetriasíkja van? Talán azonnal rávágnánk, hogy hat, hiszen a megfelelő oldalfelező pontok által kifeszített síkok valóban szimmetriasíkok. Azonban ne felejtsük el, hogy a nem szomszédos csúcsai által kifeszített síkok is szimmetriasíkok.

Összefoglalás

A kocka talán az egyik legelső olyan test, amivel találkozol gyerekkorodban, és az iskolapadban. Ha szeretnél jó jegyet kapni matematikából, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő gyakorlati tudásra tegyél szert. Szeretnél beiratkozni internetes felkészítőnkre, melyet kifejezetten általános iskolásoknak készítettünk? Akkor ne habozz!Miért a ProfiWebdesignTanfolyam?

A ProfiWebdesignTanfolyam maximálisan felkészít Téged arra, ami webdesignerként vár.