A gúla térfogata és felszíne bizonyára mindenkinek feladja a leckét, aki a testek térfogatából fog matematika dolgozatot írni. Mit szoktak elvárni a tanárok ebben a témában? Mire számíthatunk a témazáróban, mik a legfontosabb képletek? Hogyan számítható ki a gúla térfogata és felszíne? Mik a gúla részei? Egyáltalán mi a gúla definíciója?

A gúla fogalma, rövid bemutatása

A gúla egy olyan test, melynek alapja egy n-oldalú sokszög, palástja pedig n darab háromszög. A palástháromszögek egy közös csúcsban találkoznak, mely nem esik egy síkba az alappal.

A gúlát rendszerint a szerint nevezik el, hogy az alapot adó sokszögnek hány oldala van. Például nyolcszög alapú gúla, négyszög alapú gúla. A háromszög alapú gúlát tetraérdenek nevezzük.

Ha egy gúla alaplapja szabályos sokszög, és az alaplapon nem található csúcsának az alaplapra merőleges vetülete az alap középpontját döfi át, akkor a gúla szabályos gúla.

A gúla lapjainak, éleinek és csúcsainak száma

Abban az esetben, ha egy gúla alapjának oldalainak száma n, akkor éleinek száma 2n. lapjainak és csúcsainak száma n+1.

A gúla térfogata

A gúla alapterülete úgy számítható ki, hogy az alapot összeszorozzuk a magassággal. Amennyiben T-vel jelöljük az alapterületet és m-el magasságot, akkor érvényes az alábbi összefüggés:

Egy gúla térfogatát pontosan úgy kell kiszámolni, mint egy tetraéderét – ahogy ezt a képlet is mutatja. Ennek az az oka, hogy a tetraéder is tulajdonképpen egy gúla. melynek az alapja egy háromszög.

A gúla felszíne

A gúla felszínét úgy kell kiszámolni, hogy összeadjuk az azt határoló sokszögek területét. Ez egy alaplapból tevődik össze, valamint a palástháromszögekből. Képletszerűen ez az alábbi módon fest:

Abban az esetben, ha a gúlába gömb írható, fennáll az alábbi összefüggés, ahol r a beírt kör sugara, V pedig a gúla térfogata, A pedig annak felszíne.

Vannak olyan gúlák, melyeknek van beírt gömbjük is. Ez esetben az alábbi összefüggést írhatjuk fel a beírt gömb sugarára, a térfogatra és a felszínre:

Speciális esetek

Amennyiben a gúla alapon nem fekvő csúcspontjai az alap szimmetriaközéppontja felett helyezkedik el, egyenes gúláról beszélünk.

Amennyiben egy egyenes gúla alapja szabályos sokszög, szabályos gúláról beszélünk.

A tetraéderek háromszög alapú gúlák.

Összefoglalás

Ha az iskolában szeretnél igazán jó érdemjegyeket kapni, akkor feltétlenül fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy mi a gúla, és hogy mik a legfőbb rá vonatkozó állítások. Szeretnél felkészülni a következő matek dolgozatodra? Akkor iratkozz be internetes tanfolyamunkra, melyet speciálisan gyerekeknek készítettünk!Miért a ProfiWebdesignTanfolyam?

A ProfiWebdesignTanfolyam maximálisan felkészít Téged arra, ami webdesignerként vár.